Pécel Város
Óvodái

Pécelen három önkormányzati üzemeltetésű óvoda van
jelenleg.

Tovább
image01

Gesztenyés óvoda

Pécel központjában, az Isaszegi út elején, jól
megközelíthető helyen található, itt igyekszünk az
idejáró kisgyermekek számára megteremteni a családias
légkört, a biztonságot, örömet és szeretetet sugárzó
környezetet, ahol felnőtt és gyermek egyaránt jól érzi
magát.

Tovább
image01

Nyitnikék óvoda

Az egykori péceli vásártéren helyezkedik el a város
északi részén, a hat csoportos óvodánk.
Elhivatottságot érezünk a hagyományok őrzésére,
ápolására, átörökítésére, a Galga-menti szokásokat
és hagyományokat alapul véve, az óvodánk
sajátosságaihoz igazodó néphagyományéltető programot
hoztunk létre.

Tovább
image01

Szivárvány óvoda

A Szivárványos Mesehíd Programunk a gyermekek
önkifejezését támogatja, az érzelmeikre épít és a
gyermekek esztétikai tevékenységét, alkotó
készségének fejlesztését hangsúlyozza. Munkánk
során az ének, zene, énekes játék, tánc,
zenehallgatás, a rajzolás, festés, mintázás, a
kézimunka léleknemesítő erejét is kihasználjuk
gyermekeink fejlesztéséhez.

Tovább
image01

Elérhetőségek

Az intézmény címe: 2119. Pécel, Petőfi utca
1/b Telefonszám: 06-28-662-035 Titkár: Vezsenyiné
Virágh Tünde Intézmény vezető: Hőgerlné Bozsik
Julianna

Tovább
image01

Rólunk

Intézményünk 2007-ben kezdte meg az önkormányzat által fenntartott három óvoda összevonásával egyesített intézményként való működését.
Az óvodák területi elhelyezkedése nem optimális, mert egymástól nem messze, a városközponthoz közel találhatóak. A gyermekek arányos elosztásával törekszünk a túlterheltség megakadályozására. Nevelésünk tartalmát színesíti a kisvárosi települési formából adódó társadalmi környezet, valamint a családok szociális helyzete. Mindez megjelenik a nevelési gyakorlatában, amely az egyéni arculat kialakítása során is befolyásoló tényező. 

Férőhely és létszámadatok alakulása
Az óvodai férőhelyszám optimálisan (fő/2m2) 314 fő, azonban az igény nagyban meghaladja az aktuális férőhelyszámot. Éppen ezért Pécel Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2011. évi CXC. törvény figyelembe vételével 120 %-os feltöltöttséggel üzemelteti az egyesített intézményt. Így az Alapító Okiratban engedélyezett maximális óvodai létszám 407 fő férőhellyel működik. 

Tárgyi feltételek 
A PVO három épületben, tizenhat óvodai csoportba szervezetten látja el a kisgyermekek gondozásával és nevelésével kapcsolatos feladat köreit.
A csoportszobák alkalmasak a fejlesztésre, az étkezésre, az alvásra, pihenésre. A három intézmény közül a Szivárvány óvoda rendelkezik tornaszobával, melynek mérete nagyon kicsi. Az udvarrészeken szabványos játékeszközökkel felszereltek. A fenntartó által biztosított költségvetési kerethez a szülői közösségek elkötelezett szerepet vállalnak, nagymértékben hozzájárulnak gyermekeik környezetének fejlesztéséhez, a programok szervezéséhez.

Átfogó nevelési programunkról bővebben itt olvashat.